หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > “สุนันทารำลึก”ครบรอบ ๑๖๓ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
“สุนันทารำลึก”ครบรอบ ๑๖๓ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-11-16 11:13:58


วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงถวายสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี ซึ่งเริ่มด้วยประธานและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้แทนองค์กรต่างๆ วางพานพุ่มถวายสักการะ จากนั้น พระมหาราชครูพิธี ศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) หัวหน้าคณะพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และประธานพระครูพราหมณ์แห่งเทวสถาน ได้ประกอบพิธีอ่านโองการบูชาบวงสรวง ณ มณฑลพิธีเบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์ จบแล้วนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) รำถวายสักการะจากนั้น เวลา ๑๐.๓๐ น. รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พระสงฆ์วัดราชผาติการามวรวิหาร ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ แล้วสดับปกรณ์ ผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยไทยธรรมดอกไม้ธูปเทียน พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศลถวายและรับพร