หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-12-08 13:42:35


วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ บุคลากรสำนักศิลป์ฯ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Mr. Pavel Pitel เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย และ Mr. Michal Sveda, Deputy Head of Mission เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งมรดกวัฒนธรรมสวนสุนันทา โดยมี นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงานสำนักศิลป์ฯ และนางสาววิมลฉัตร์ เลิศคชสีห์ ภัณฑารักษ์ เป็นผู้นำชมแหล่งการเรียนรู้ฯ