หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้ > "ดอกกล้วยไม้" สัญลักษณ์ของวันครู
"ดอกกล้วยไม้" สัญลักษณ์ของวันครู

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-02-12 11:16:40


"ดอกกล้วยไม้" สัญลักษณ์ของวันครู โดยคณะกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ.2539 เล็งเห็นว่า ธรรมชาติของดอกกล้วยไม้มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานจัดการศึกษาและสภาพชีวิตครู ดังคำกลอนของ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปูชนียบุคคลแห่งวงการศึกษาไทย ที่ว่า ...กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น แต่ออกดอกคราวไร งามเด่น งานสั่งสอนปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม ... จึงกำหนดให้เป็นดอกไม้ประจำวันครู และด้วยกล้วยไม้แต่ละช่อจะผลิดอก และต้องใช้เวลานานและต้องการดูแลเอาใจใส่ไม่น้อย เช่นเดียวกับครูแต่ละคนกว่าจะสั่งสอนเคี่ยวเข็ญ ศิษย์คนแล้วคนเล่าให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้ ก็ต้องใช้เวลาอบรมสั่งสอนไม่น้อย ด้วยเช่นกัน