หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ พาชมแหล่งการเรียนรู้สวนสุนันทา EP.2 ในรายการ “เปิดตำนานกับ เผ่าทอง ทองเจือ”
สำนักศิลป์ฯ พาชมแหล่งการเรียนรู้สวนสุนันทา EP.2 ในรายการ “เปิดตำนานกับ เผ่าทอง ทองเจือ”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-02-12 11:22:01


เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรสำนักศิลปะฯ ให้การต้อนรับ อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ และทีมงาน เข้าถ่ายทำรายการ "เปิดตำนานกับ เผ่าทอง ทองเจือ" ในการพาเที่ยวชม อาคารจุฑารัตนาภรณ์ และอาคารอาทรทิพยนิวาสน์ อดีตตำหนักที่ประทับของพระราชธิดาในรัชกาลที่ ๕ ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาเป็นส่วนจัดแสดงดุริยศิลป์ และทัศนศิลป์ แหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ โดยให้การนำชมโดย นายชนะภพ วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของศาสตร์ทั้งสองด้านให้แก่ผู้ชมของรายการรายการ "เปิดตำนานกับ เผ่าทอง ทองเจือ" เป็นรายการสารคดีท่องเที่ยวประกอบความรู้ทางวิชาการแขนงต่างๆ รวมทั้งให้ความบันเทิงควบคู่กันไปในรายการ และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พัก ภัตตาคาร ร้านอาหาร รวมทั้งสถานที่ช็อปปิ้ง ทั้งแบบโลคอลพื้นถิ่น และแบบทันสมัย ร่วมสมัย ในรูปแบบเอ็ดดูเทนเนอร์ (Edutainer) ที่จะนำเสนอความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่ผู้ชม โดยมี อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ เป็นพิธีกรหลัก ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ผ่านช่องทาง สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี เอชดี ๓๖ (PPTV HD 36)