หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ พาชมพระตำหนักแห่งสวนสุนันทา ในรายการ “ไทยนิยมชมวัง” สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓
สำนักศิลป์ฯ พาชมพระตำหนักแห่งสวนสุนันทา ในรายการ “ไทยนิยมชมวัง” สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-02-12 15:33:57


วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรสำนักศิลปะฯ ให้การต้อนรับ คุณอาร์ม วิบูลย์ ลีรัตนขจร คุณจิ๊ป วสุ แสงสิงแก้ว และ คุณม่านมุก ชดาธาร ด่านกุล พิธีกร และทีมงานเข้าถ่ายทำรายการ “ไทยนิยม” (ช่วงไทยนิยมชมวัง) ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล อดีตพระตำหนักที่ประทับของพระวิมาดาเธอฯ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ฯ พระอัครชายาในรัชกาลที่ ๕ ประทับคู่กับ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดลฯ กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี นำชมพระตำหนักโดย นายชนะภพ วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

รายการ “ไทยนิยม” (ช่วงไทยนิยมชมวัง) เป็นรายการวาไรตี้ที่นำเสนอด้านศิลปะและวัฒนธรรม เรื่องราวความเป็นไทย และ Soft Power ไทย ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๖.๔๕ - ๑๗.๓๐ น. โปรดติดตามรับชมเร็ว ๆ นี้