หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผอ.กองพัฒนานักศึกษา มอบเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนักศึกษาสมัยวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ให้ สำนักศิลปะจัดแสดงเพื่อเป็นสมบัติของมหาวิทยาลัย
ผอ.กองพัฒนานักศึกษา มอบเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนักศึกษาสมัยวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ให้ สำนักศิลปะจัดแสดงเพื่อเป็นสมบัติของมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-03-15 15:02:35


วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้มอบวัตถุสำหรับจัดแสดงจำนวนสองรายการประกอบด้วยเข็มเครื่องหมาย และหัวเข็มขัดนักศึกษา วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ซึ่งใช้ประกอบเครื่องแบบนักศึกษาระหว่างปีพ.ศ. ๒๔๙๗ ถึง ๒๕๑๕ ให้เป็นสมบัติของมหาวิทยาลัย และจัดแสดงให้ความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข็มเครื่องหมายและหัวเข็มขัดดังกล่าวนี้ เป็น เครื่องหมายรุ่นสุดท้ายก่อนที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทาจะอัญเชิญอักษรพระนาม ส ภายใต้พระชฎามหากฐิน อันมีที่มาจากพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  มาเป็นเครื่องหมายของวิทยาลัย


ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้รับมอบวัตถุจัดแสดงดังกล่าว และจะได้นำไปจัดแสดงให้นักศึกษาและ ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ศึกษาหาความรู้ ในพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลต่อไป