หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ มรภ.สวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ มรภ.สวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-03-18 15:49:16


วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับ คณะนักศึกษาสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล อาจารย์ประจำรายวิชา เข้าเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ได้แก่ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนัน และแหล่งการเรียนรู้ และปิดท้ายด้วยการเข้าเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ อดีตตำหนักที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในในรัชกาลที่ ๕ สู่แหล่งการเรียนรู้ศาสตร์ ๓ ด้าน (ดุริยศิลป์ นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์) โดยมีฝ่ายอนุรักษ์ฯ และนักศึกษาฝึกงานของสำนักศิลป์ฯ เป็นผู้นำชม