หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗ > สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-03-18 15:56:46


นางสาววลัยกร โกมลสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม และสืบสาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ส่งเสริมความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย

“ผ้าไทย…ใครใส่ก็สวย” เสน่ห์ความงดงามของผ้าไทย ถูกส่งผ่านตามกาลเวลา ยุคสมัย มาถึงจวบจนปัจจุบัน ไม่ว่าจะเพศ อายุ อาชีพ ใด ก็ใส่ได้ในทุกกิจกรรมและทุกโอกาส เราสามารถนำผ้าไทย ไปออกแบบตัดเย็บให้เข้าตนเองและความทันสมัยได้ เพราะเรามีภูมิปัญญาผ้าไทย ซึ่งถือเป็นถือเป็นมรดกอันล้ำค่าของเมืองไทย มีความงดงามของลายเส้น สีสัน กรรมวิธีผลิต ที่เป็นเอกลักษณ์ ลวดลายที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย ทำให้เป็นผ้าไทยได้รับความนิยมและโด่งดังไปทั่วโลก “ เราคนไทย มาร่วมกันสวมใส่ผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่ไทยสืบไป เพราะผ้าไทยใครใส่ก็สวย”