หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมอบรม “ลูกชุบรูปผลมะเกลือ” สู่ชุมชนบ้านวัดมะเกลือ จ.นครปฐม
สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมอบรม “ลูกชุบรูปผลมะเกลือ” สู่ชุมชนบ้านวัดมะเกลือ จ.นครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-03-19 15:44:16


วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทำขนมไทย “ลูกชุบรูปผลมะเกลือ” ให้แก่ชุมชนบ้านวัดมะเกลือ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของคนในชุมชนให้สามารถสร้างอาชีพและรายได้ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีกลุ่มชุมชน นักเรียนโรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) และนักศึกษาจากวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายชนะภพ วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์ และบุคลากรสำนักศิลป์ฯ เป็นวิทยากร“ลูกชุบรูปผลมะเกลือ” เป็นการนำองค์ความรู้เรื่องการทำลูกชุบ และ มะเกลือ ซึ่งเป็นพืชประจำชุมชน มาบูรณาการโดยการใช้ผงชาโคลที่มีสีดำมาผสมลงในลูกชุบ และปั้นแต่งลูกชุบให้มีลักษณะคล้ายผลมะเกลือ และเคลือบให้เงาด้วยการชุบวุ้น จนเกิดเป็นขนมที่จะเป็นองค์ความรู้และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชนต่อไป