หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนราชวินิต เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนราชวินิต เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-03-20 14:52:32


วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับคณะอาจารย์และโรงเรียนราชวินิต จำนวน ๗๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งมรดกวัฒนธรรมสวนสุนันทา เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา โดยมี นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง นักวิชาการ และบุคลากรสำนักศิลป์ฯ เป็นผู้นำชมแหล่งการเรียนรู้ฯ