หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน The Diplomat Splash 2024 ครั้งที่ 1
สำนักศิลป์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน The Diplomat Splash 2024 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-04-18 12:04:17

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักศิลป์ฯ ประชุมร่วมกับ คุณพันธจักร ว่องปรีชา ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท The Diplomat Network  คุณพันชนะ วัฒนเสถียร Founder & Chief of Happiness  และ คุณวารินทร์ สัจเดว Exclutive Producer, Nomad Media Thailand เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน The Diplomat Splash 2024 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นการจัดงานสงกรานต์ให้แก่เอกอัครราชทูต และคณะทูตที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเพื่อเป็นการเผยแพร่ประเพณีของไทยให้เป็นที่รู้จัก  โดยภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ สรงน้ำพระ พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ กิจกรรมสาธิตขนมไทย และการละเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณี