หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมงานเสวนา Brainstorm Soft Power (สร้างพายุหมุน ส่งซอฟต์พาวเวอร์ไทย ไปสู่สากล)
สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมงานเสวนา Brainstorm Soft Power (สร้างพายุหมุน ส่งซอฟต์พาวเวอร์ไทย ไปสู่สากล)

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-04-18 13:59:45

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และบุคลากรสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมงานเสวนา Brainstorm Soft Power (สร้างพายุหมุน ส่งซอฟต์พาวเวอร์ไทย ไปสู่สากล) ณ ลานไม้ อาคาร A ไทยพีบีเอส เพื่อระดมความคิดค้นจุดแข็ง วิเคราะห์จุดอ่อน พร้อมมองโอกาสและความท้าทายในการผลักดัน Soft Power ไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งดำเนินการจัดเสวนาโดย ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม ไทยพีบีเอส ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง คณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สวนสุนันทา (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ด้านศิลปะ) เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย