หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะ The National Museum Volunteers Bangkok เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะ The National Museum Volunteers Bangkok เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-04-18 14:06:44วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับ คณะอาสาสมัครนานาชาติที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย จากหน่วยงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หรือ The National Museum Volunteers Bangkok เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของสวนสุนันทา โดย นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงาน และ นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง นักวิชาการศึกษา เป็นผู้นำชมแหล่งการเรียนรู้ฯ และทางคณะผู้จัดได้ขอใช้สถานที่ในการทำกิจกรรมอบรม “ตาข่ายหน้าช้าง” ให้แก่อาสาสมัครนานาชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจทางศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม