หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้อาหารชาววังตำรับพระวิมาดาเธอฯ ในรายการ Did you know? รู้หรือไม่
สำนักศิลป์ฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้อาหารชาววังตำรับพระวิมาดาเธอฯ ในรายการ Did you know? รู้หรือไม่

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-05-14 14:56:47


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้อาหารชาววังตำรับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ในรายการ Did you know? รู้หรือไม่ (ชุดสูตรลับตำรับวัง) รายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมการถ่ายทอดทักษะส่งต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยที่มีอยู่แล้วตั้งแต่โบราณให้กับลูกหลานได้สืบสาน โดยเฉพาะอาหารไทยโบราณตำรับชาววัง ซึ่งเป็นรายการที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานโดยสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) จากเนื้อหาของรายการดังกล่าวมีการสาธิตการทำอาหารชาววังกว่า ๒๐ เมนู อาทิ ผัดด้วงโสน สะเต๊ะลือ ยำไก่อย่างเต่า กับข้าวยายแหม่ม ข้าวปิ้ง แกงรัญจวน ฯลฯ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้โดย นายชนะภพ วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีระยะการถ่ายทำตั้งแต่วันที่ ๑๘  - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โปรดติดตามรับชมเร็ว ๆ นี้