หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลปะฯ หารือ ผอ. ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ในการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
สำนักศิลปะฯ หารือ ผอ. ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ในการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-05-14 15:21:34


วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรสำนักศิลปะฯ เข้าพบ อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้กับท้องถิ่นจังหวัดระนอง และการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งการเรียนรู้ในทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง