หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักเรียนชั้น ป.๑ และ ป.๔ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักเรียนชั้น ป.๑ และ ป.๔ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-05-14 15:36:36


วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งมรดกวัฒนธรรมสวนสุนันทา โดยมี นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงาน สำนักศิลป์ฯ เป็นผู้นำชมแหล่งการเรียนรู้ฯ