หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ลงพื้นที่ชุมชนเมืองระนอง เก็บข้อมูลอาหารพื้นถิ่น ในโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
สำนักศิลป์ฯ ลงพื้นที่ชุมชนเมืองระนอง เก็บข้อมูลอาหารพื้นถิ่น ในโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-05-14 15:45:00


วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรสำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่ชุมชนเมืองระนอง สำรวจ เก็บข้อมูลอาหารพื้นถิ่น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในแนวคิด “ครัวปดิวรัดา: สวนสุนันทาเชิญเครื่อง เล่าเรื่องปักษ์ใต้  จากอาหารพื้นถิ่นเมืองระนอง สู่สำรับชาววัง“ โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนชุมชน ชาวบ้าน และนักเรียน ร่วมระดมความคิดในการนำเสนอเมนูอาหารพื้นถิ่นที่ทางชาวระนองอยากให้มีการส่งเสริมและพัฒนาให้กับท้องถิ่น ณ บ้านร้อยปีเทียนสือ จังหวัดระนอง