หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Design And Architecture, Universiti Putra Malaysia เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Design And Architecture, Universiti Putra Malaysia เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-05-14 16:50:23


วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ พร้อมด้วย นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงาน สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Design And Architecture, Universiti Putra Malaysia จำนวน ๒๖ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งมรดกวัฒนธรรมสวนสุนันทา เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา โดยมี นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงาน สำนักศิลป์ฯ และ นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง นักวิชาการศึกษา เป็นผู้นำชมแหล่งการเรียนรู้ฯ