หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > เปิดลงทะเบียนกิจกรรมโครงการ “ครัวปดิวรัดา: สวนสุนันทาเชิญเครื่อง เล่าเรื่องปักษ์ใต้ อาหารพื้นถิ่นเมืองระนอง สู่สำรับชาววัง”
เปิดลงทะเบียนกิจกรรมโครงการ “ครัวปดิวรัดา: สวนสุนันทาเชิญเครื่อง เล่าเรื่องปักษ์ใต้ อาหารพื้นถิ่นเมืองระนอง สู่สำรับชาววัง”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-05-14 16:18:59

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดลงทะเบียนกิจกรรมโครงการ “ครัวปดิวรัดา: สวนสุนันทาเชิญเครื่อง เล่าเรื่องปักษ์ใต้ อาหารพื้นถิ่นเมืองระนอง สู่สำรับชาววัง” วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ บ้านร้อยปีเทียนสือ จังหวัดระนอง ประกอบด้วย 

๑. นิทรรศการ “ครัวปดิวรัดา: สวนสุนันทาเชิญเครื่อง เล่าเรื่องปักษ์ใต้ อาหารพื้นถิ่นเมืองระนอง สู่สำรับชาววัง” 

๒. การประกวดสร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ “แกงส้มเมืองระนอง” ร่วมด้วยแขกรับเชิญพิเศษ ได้แก่ คุณณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ (เชฟอิน อินฟลูเอนเซอร์ด้านอาหาร) และคุณจูรี นุ่มแก้ว (อินฟลูเอนเซอร์)

รางวัลการประกวด

   ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล “ครัวปดิวรัดา”

    รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

    รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/YDUP7jb21yewh8Jw7

๓. การออกร้านค้าจัดจำหน่ายสินค้าพื้นถิ่นเมืองระนอง และอาหารชาววังสวนสุนันทา

***หมายเหตุ กรุณาศึกษาเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างละเอียด