หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักศึกษารายวิชา GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักศึกษารายวิชา GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-05-14 16:32:45


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับคณะนักศึกษาต้อนรับนักศึกษา รายวิชา GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชัยชนะ วงศ์จรรยา อาจารย์ประจำรายวิชา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล โดยมี นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง นักวิชาการศึกษา เป็นผู้นำชมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา