หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมกับตัวแทนชุมชมเมืองระนอง ในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
สำนักศิลป์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมกับตัวแทนชุมชมเมืองระนอง ในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-06-13 15:26:25


วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย บุคลากรสำนักศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมกับตัวแทนชุมชมเมืองระนอง ในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ กรพัฒน์เมธากุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนอง รองประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ หาญสุราษฎ์  รองประธานหอการค้าจังหวัดระนอง คุณศุภพรพงษ์ชัย พรพงษ์ เจ้าบ้านเทียนสือ และตัวแทนชุมชน ชาวบ้าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ บ้านร้อยปีเทียนสือ จังหวัดระนอง