หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > ประมวลภาพการประกวดการสร้างสรรค์เมนูใหม่ “แกงส้มเมืองระนอง” เพื่อสร้างเป็นอาหารประจำพื้นถิ่นจังหวัดระนอง
ประมวลภาพการประกวดการสร้างสรรค์เมนูใหม่ “แกงส้มเมืองระนอง” เพื่อสร้างเป็นอาหารประจำพื้นถิ่นจังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-06-14 15:18:08


วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วันที่สองของการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “ครัวปดิวรัดา: สวนสุนันทาเชิญเครื่อง เล่าเรื่องปักษ์ใต้ อาหารพื้นถิ่นเมืองระนอง สู่สำรับชาววัง” ณ บ้านร้อยปีเทียนสือ จังหวัดระนอง โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การประกวดแข่งขันการสร้างสรรค์อาหารเมนูใหม่ประจำพื้นถิ่นเมืองระนอง “แกงส้มเมืองระนอง” ซึ่งมีคนพื้นถิ่นเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ กลุ่ม โดยมีกรรมการ ๓ ท่านเป็นผู้ตัดสิน ได้แก่ คุณสนชัย อุ่ยเต็กเค่ง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระนอง คุณณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ influencer เจ้าของแฟนเพจ Facebook อินกำลังอิน และคุณจูรี นุ่มแก้ว เจ้าของ Facebook Fanpage แหลงเล่า by Jury โดยกลุ่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ทีมซะกาวแด” แกงส้มที่ใช้ใบส้มม่า หรือ ใบกระเจี๊ยบแดง พืชพื้นถิ่นเมืองระนองที่ให้รสชาติเปรี้ยวในการปรุงรสชาติแกงส้ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ “ทีม Farm House” และรางวังรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ “ทีมร้านเบิร์ดเบิร์ด” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สุวัฒน์ นวลขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้มอบรางวัล โดยแกงส้มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะถูกนำไปเป็นหนึ่งในเมนู “Chef’s Table ครัวปดิวรัดา สวนสุนันทาเชิญเครื่อง เล่าเรื่องปักษ์ใต้อาหารพื้นถิ่นเมืองระนอง สู่สำรับชาววัง” ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม เร็ว ๆ นี้