หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติประจำปีสาขาศิลปะการแสดง (โนรา) ประจำปี ๒๕๖๔ แสดงฉลองพิธีเปิด “โนรา: สวนสุนันทาเชิญเครื่อง เล่าเรื่องปักษ์ใต้ จากอาหารพื้นถิ่นเมืองระนอง”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติประจำปีสาขาศิลปะการแสดง (โนรา) ประจำปี ๒๕๖๔ แสดงฉลองพิธีเปิด “โนรา: สวนสุนันทาเชิญเครื่อง เล่าเรื่องปักษ์ใต้ จากอาหารพื้นถิ่นเมืองระนอง”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-06-14 15:26:30


ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติประจำปีสาขาศิลปะการแสดง (โนรา) ประจำปี ๒๕๖๔ และนิสิตสาขาศิลปะการแสดง (โนรา) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ได้ทำการแสดงฉลองพิธีเปิด “โนรา: สวนสุนันทาเชิญเครื่อง เล่าเรื่องปักษ์ใต้ จากอาหารพื้นถิ่นเมืองระนอง” ในงานพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “ครัวปดิวรัดา: สวนสุนันทาเชิญเครื่อง เล่าเรื่องปักษ์ใต้ อาหารพื้นถิ่นเมืองระนอง สู่สำรับชาววัง” เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ บ้านร้อยปีเทียนสือ จังหวัดระนอง