หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > น้อมรำลึก ๑๔๔ ปี วันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
น้อมรำลึก ๑๔๔ ปี วันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-06-17 11:06:49

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการสักการะพระสถูปสุนันทานุสาวรีย์ ที่ประดิษฐานพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคตครบรอบ ๑๔๔ ปี (๓๑ พฤษภาคม) 

จากนั้น ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวาย ณ พระวิหารน้อย โดยมีพระมหาคณิศร (อภิญญา อภิญฺโญ) พระราชาคณะปลัดขวาในสมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นประธานสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหาร เครื่องไทยธรรม จตุปัจจัย และทอดผ้าบังสุกุลพระสงฆ์สดับปกรณ์