หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ครัวปดิวรัดา X เชฟอิน ณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ อยากเรียนเชิญทุกท่านมาลิ้มลองชิมรส สร้างประสบการณ์ร่วมกับอาหารอันเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาววังสวนสุนันทา
ครัวปดิวรัดา X เชฟอิน ณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ อยากเรียนเชิญทุกท่านมาลิ้มลองชิมรส สร้างประสบการณ์ร่วมกับอาหารอันเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาววังสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-07-16 11:23:47


ครัวปดิวรัดา X เชฟอิน ณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ อยากเรียนเชิญทุกท่านมาลิ้มลองชิมรส สร้างประสบการณ์ร่วมกับอาหารอันเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาววังสวนสุนันทา ตามตำรับพระวิมาดาเธอฯ กับร่องรอยประวัติศาสตร์การประพาสเมืองระนองของพระมหากษัตริย์ 4 รัชกาล สู่การรังสรรค์อาหารจานใหม่จากวัตถุดิบชั้นเลิศเมืองระนองกับกรรมวิธีอันพิถีพิถันอย่างชาววัง ผสมผสานความเป็นราชสำนักกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว 

ร่วมสัมผัสในบรรยากาศของตำหนักพระวิมาดาเธอฯ การจัดแสดงนิทรรศการ Collage Installations “ครัวปดิวรัดา” ร่วมกับการขับร้องประกอบดนตรี และ After Party รับฟังเพลงอันไพเราะจากแขกรับเชิญพิเศษอีกด้วย

วันที่ 12-14 กรกฏาคม 2567 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

ณ ตำหนักพระวิมาดาเธอฯ พิพิธฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เงื่อนไขการจอง

1. อาหาร 9 คอร์ส ราคา 3,250++ บาท/ท่าน (เพิ่มเครื่องดื่ม 1,000++ บาท/ท่าน) จำนวน 60 ท่าน/วัน https://forms.gle/38sNVQo858PM75kD8

2. ก่อนชำระเงิน กรุณาติดต่อผู้ประสานงาน วณิชยา บุษบงส์ 0875061474 เพื่อสำรองโต๊ะ (ติดต่อระหว่างเวลา 10.00 - 18.00 น.)

3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชวิถี บัญชีเลขที่ 131-417697-3 ชื่อบัญชี นายวนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ และนางสาวนันทิดา โอฐกรรม 

4. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์และยืนยันสิทธิ์หลังจากการโอนเงินและแนบสลิปในระบบแล้วเท่านั้น  

ศิลปินคอนลาจ: เจษฎา ลาญาติ

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์: ภาณุวัฒน์ กาหลิบ

กำกับศิลป์: วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ และณพนธ์ กิจรุ่งโรจน์