หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ ฯ ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สำนักศิลป์ ฯ ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-06-17 13:30:00

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม  อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักศิลป์ ฯ ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2564 สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) และนิสิต สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งมรดกวัฒนธรรมสวนสุนันทา โดยมีนายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง นักวิชาการศึกษา เป็นผู้นำชมแหล่งการเรียนรู้ ฯ