หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ ฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติจากบริษัทโนวาร์ติส
สำนักศิลป์ ฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติจากบริษัทโนวาร์ติส

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-06-17 13:39:38

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗  สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ เภสัชกรหญิงสุมาลี คริสธานินทร์ ผู้บริหารบริษัทโนวาร์ติส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงและแขกผู้มีเกียรติของบริษัท ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีของหน่วยงาน พร้อมทั้งบริการนำชม แหล่งเรียนเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล อาคารจุฑารัตนาภรณ์ และอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา ซึ่งเป็น แหล่งข้อมูลความรู้ที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และศิลปะวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมี นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงาน นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง นักวิชาการการศึกษา และน.ส.วิมลฉัตร์  เลิศคชสีห์ ภัณฑารักษ์ ให้การต้อนรับ นำชมพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการถาวร และแหล่งเรียนรู้อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา กิจกรรมครั้งนี้ได้สร้าง ประสบการณ์ใหม่ และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเป็นอย่างดี

ข่าว: รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง

ภาพ: ชนะภพ วัณณโอฬาร และสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา