หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์สวนสุนันทา รับเสด็จพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเปิดนิทรรศการผ้าไทยท้องถิ่น
สำนักศิลป์สวนสุนันทา รับเสด็จพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเปิดนิทรรศการผ้าไทยท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-12 15:41:40

สำนักศิลป์สวนสุนันทา 
รับเสด็จพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเปิดนิทรรศการผ้าไทยท้องถิ่น

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ๑๐๐ ปีพิบูลสงครามเทิดไท้องค์ราชัน ณ วังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ทั้งได้ทรงเปิดนิทรรศการ ผ้าไทยผ้าถิ่น จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาสิ่งทอที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดแสดงผ้าทอชุมชนไทยเชื้อสายมอญ บ้านหนองลิง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวมอญ ที่เน้นผ้าขาวม้าสีขาวและสีแดง พร้อมทั้งถ่ายทอดเรื่องราวในยุคสมัยทวารวดี ผ่านการปักลวดลายบนผืนผ้า ผลงานจากการดำเนินงานร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นอกจากนี้ ก่อนเสด็จพระดำเนินกลับ ยังทรงพระกรุณาฉายพระรูปร่วมกับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศอีกด้วย