หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้ > ∷∷สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ฉายเมื่อเสด็จไปทรงศึกษาวิชาในยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐∷∷
∷∷สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ฉายเมื่อเสด็จไปทรงศึกษาวิชาในยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐∷∷

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2018-10-18 10:18:11