หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมการเข้าชมนิทรรศการ "ย่ำค่ำสวนสุนันทา สีสันสายสุทธานภดล" ในงาน Night at the Museum 8 วันที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมการเข้าชมนิทรรศการ "ย่ำค่ำสวนสุนันทา สีสันสายสุทธานภดล" ในงาน Night at the Museum 8 วันที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 11:08:54

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมการเข้าชมนิทรรศการ "ย่ำค่ำสวนสุนันทา สีสันสายสุทธานภดล" ในงาน Night at the Museum 8 วันที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล


https://ssru.ac.th

https://culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU