หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > นักศึกษาว.นานาชาติ สืบสานประวัติศาสตร์สวนสุนันทา ณ อาคารสายสุทธาฯ
นักศึกษาว.นานาชาติ สืบสานประวัติศาสตร์สวนสุนันทา ณ อาคารสายสุทธาฯ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 11:03:51

  • นักศึกษาว.นานาชาติ สืบสานประวัติศาสตร์สวนสุนันทา ณ อาคารสายสุทธาฯ

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ สมศักดิ์ บัวรอด ในการนำนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 95 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ มรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทา เพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมารวมถึงพระประวัติเจ้านายฝ่ายในต่างๆ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต นายณัฐพงศ์ ทองอินไข่ ตัวแทนนักศึกษา ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเพราะทำให้รู้สึกรักในสถาบันมากขึ้น ได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ต่างๆมากมาย เช่น ความรู้เกี่ยวกับสวนสุนันทา งานฝีมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการร้อยมาลัย การปักผ้า รวมถึงการดำรงชีวิตภายในวังสวนสุนันทาของเจ้านายและเจ้าจอมต่างๆ หากมีโอกาสก็อยากจะพาครอบครัวมาเยี่ยมชมด้วย" 


https://ssru.ac.th

https://culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU