หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ได้รับเกียรติต้อนรับ Ms. Smadar Shapira, Deputy Chief of Mission of the Embassy of Israel และ Ms.Kuntheera Stityuthakarn, Press and Culture Officer
ได้รับเกียรติต้อนรับ Ms. Smadar Shapira, Deputy Chief of Mission of the Embassy of Israel และ Ms.Kuntheera Stityuthakarn, Press and Culture Officer

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 11:03:30

  • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเกียรติต้อนรับ Ms. Smadar Shapira, Deputy Chief of Mission of the Embassy of Israel และ Ms.Kuntheera Stityuthakarn, Press and Culture Officer 

              ซึ่งได้เดินทางมาบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสนี้ Ms.Smadar จึงได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งมรดกวัฒนธรรมของสวนสุนันทา พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ซึ่งทีมภัณฑารักษ์ ได้บรรยายถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสวนสุนันทา พระประวัติของเจ้านายฝ่ายใน พร้อมทั้งกิจวัตรของข้าหลวงในราชสำนัก และวิวัฒนาการจากสวนท้ายวังจนกระทั่งเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัย #OACSSRU2019 #OACMuseum
https://ssru.ac.th

https://culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU