หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > โครงการธรรมศึกษา
โครงการธรรมศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 11:03:22

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาหรือบุคคลที่สนใจ ร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ ในโครงการธรรมศึกษา ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 10 – 24 พฤษภาคมนี้ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.culture.ssru.ac.th พร้อมส่งใบสมัครด้วยตนเอง ที่อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จนถึงวันที่ 10 เมษายน นี้


 


https://ssru.ac.th

https://culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU