หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ ณ อาคารสายสุทธานภดล
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ ณ อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 11:03:14

          ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ ณ อาคารสายสุทธานภดล

กำหนดการ

          ๐๙.๓๐ น. พร้อมกัน ณ อาคารสายสุทธานภดล
          ๑๐.๐๐ น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
          ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
          ๑๑.๓๐ น. ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรมและทอดผ้าบังสุกุล
          ๑๒.๐๐ น. เสร็จพิธี


https://ssru.ac.th

https://culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU