หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ประชุมเข้ม วางแผนวัฒนธรรมเชิงรุกไตรมาสสาม
สำนักศิลป์ประชุมเข้ม วางแผนวัฒนธรรมเชิงรุกไตรมาสสาม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 11:00:57

สำนักศิลป์ประชุมเข้ม วางแผนวัฒนธรรมเชิงรุกไตรมาสสาม

          14 มีนาคม 2562 - อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ นำทีมประชุมบุคลากรครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงเตรียมความพร้อมเผยแพร่อัตลักษณ์สวนสุนันทา สู่ศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปะและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงรุก โดยมุ่งเน้นสร้างความรู้ ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย


https://ssru.ac.th

https://culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU