หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ผู้บริหารสำนักศิลป์เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ผู้บริหารสำนักศิลป์เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 10:59:41

ผู้บริหารสำนักศิลป์เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย


          18 มีนาคม 2562 : อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการฯ และ นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงาน ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ซึ่งได้มุ่งเน้นในเรื่องของการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านวิชาการและการเรียนการสอน ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการบริการ ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ ด้านการจัดหารายได้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน


https://ssru.ac.th

https://culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU