หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ประชาคมชาวสวนสุนันทารวมใจ สรงน้ำพระวันสงกรานต์
ประชาคมชาวสวนสุนันทารวมใจ สรงน้ำพระวันสงกรานต์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 10:58:43

ประชาคมชาวสวนสุนันทารวมใจ สรงน้ำพระวันสงกรานต์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธสุนันทากร และพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ อาคารสายสุทธานภดล ซึ่งประชาคมชาวสวนสุนันทา ทั้งผู้บริหาร บุคลากร รวมถึงนักศึกษาต่างมาสรงน้ำพระกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนงานเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้


กิจกรรมสรงน้ำเนื่องในวันสงกรานต์นี้ ได้จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย อีกทั้งยังสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้ และสืบทอดประเพณีไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป


https://ssru.ac.th

https://culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU