หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > พระนวกะเข้าพิธีลาสิกขา ณ วัดราชาธิวาสวิหาร
พระนวกะเข้าพิธีลาสิกขา ณ วัดราชาธิวาสวิหาร

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 10:54:54

พระนวกะเข้าพิธีลาสิกขา ณ วัดราชาธิวาสวิหาร


เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (24 พฤษภาคม 2562) พระนวกะทั้งสามรูปที่ได้ศึกษาธรรมะในร่มกาสาวพัสตร์ มาเป็นระยะเวลา 15 วัน ได้เข้าพิธีลาสิกขาแล้ว ณ กุฏิเจ้าอาวาส วัดราชาธิวาสวิหาร โดยมีพระครูสังฆรักษ์วรวิทย์ และพระสงฆ์อีก 4 รูป ทำพิธีลาสิกขา

นายรัฐพล พลอยเพ็ชร หนึ่งในผู้บวช กล่าวว่า “หลังจากลาสิกขาแล้ว รู้สึกว่าความคิดตนเองได้เปลี่ยนไป มีความสงบภายในใจมากยิ่งขึ้น ได้ศึกษาธรรมะทั้งในและนอกสถานที่ ได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมาย รู้สึกประทับใจและอัศจรรย์ใจมาก ข้อแนะนำเล็กน้อยสำหรับพระใหม่ที่กำลังจะมาบวชคือ ให้อ่านหนังสือนวโกวาท”

นายทรงชัย เรียงพูลผล ผู้บวชอีกท่านหนึ่งกล่าวว่า “การบวชไม่เพียงแต่เป็นการสร้างกุศล แต่ยังช่วย ลด ละกิเลศภายในใจของเรา ซึ่งที่วัดราชาธิวาสนี้ พระอาจารย์ใจดี มีความรู้ สอนธรรมะให้เข้าใจง่าย เป็นการศึกษาธรรมะอย่างแท้จริง ทำให้เราได้รู้ว่า –การบวชไม่ใช่แค่กุศล แต่ช่วยฝึกตนให้ละซึ่งกิเลส”

นายธานินทร์ โชติสิทธิฤทธิ์ ผู้บวชท่านสุดท้าย ได้กล่าวเสริมอีกว่า “พระ เป็นสมณะที่น่าศรัทธาเลื่อมใส หลังจากที่ได้ลาสิกขาแล้ว ก็จะนำหลักธรรม พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และคำสอนจากหลวงปู่พระธรรมกวี เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เกี่ยวกับคำสอนจากหนังสือ นวโกวาท มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งคำสอนเหล่านี้ทำให้เราได้เรียนรู้โลกทางธรรมได้ดียิ่งขึ้น”https://ssru.ac.th

https://culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU