หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้ > พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราช ปดิวรัดา ทรงเป็นผู้เข้มงวดและเคร่งครัดในการทำงานเป็นยิ่งนัก
พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราช ปดิวรัดา ทรงเป็นผู้เข้มงวดและเคร่งครัดในการทำงานเป็นยิ่งนัก

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 15:41:54

พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราช ปดิวรัดา ทรงเป็นผู้เข้มงวดและเคร่งครัดในการทำงานเป็นยิ่งนัก ข้าหลวงทุกคนมีงานทำทั้งวัน ได้มีการกล่าวถึงพระวิมาดาเธอ ฯ ว่า “ท่านละเอียดมาก มีงานวันยังค่ำ ท่านหาเรื่องทำของท่านไป แต่เวลาไปโรงเรียน เราก็ต้องไป กลับมาก็มีเรื่องทำ ท่านไม่ให้อยู่เฉยเลย เพราะว่าท่านไม่บรรทมกลางวัน หาเรื่องทำแต่งานข้าหลวงเยอะ รื้อนั่นทำนี่ มหาดเล็กเข้าออกได้เช่นมาทำความสะอาด รื้อยกข้าวของประเภทงานหนักๆ สิ่งที่ทำเป็นประจำทุกวัน คือ ร้อยมาลัย ร้อยดอกไม้ทุกวัน เพราะสวนสุนันทามีดอกไม้มาก”

.พระวิมาดาเธอฯ จะทรงควบคุมชี้แนะให้ข้าหลวงจัดดอกไม้ ร้อยมาลัยได้อย่างสวยงาม จนปรากฏว่าบรรดาข้าหลวงในพระตำหนักพระวิมาดาเธอฯ ได้รับหน้าที่ร้อยมาลัยสำหรับพระราชพิธีในวังหลวงเป็นประจำ เช่น พวงมาลัยพระแสง มีมากมายหลายพวง ระย้าใหญ่ๆ อุบะ หรือเย็บแบบ ฯลฯ


https://ssru.ac.th

https://culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU