หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > นักศึกษา ว.นานาชาติ สืบสานประวัติศาสตร์สวนสุนันทา
นักศึกษา ว.นานาชาติ สืบสานประวัติศาสตร์สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-06-21 10:53:46

นักศึกษา ว.นานาชาติ สืบสานประวัติศาสตร์สวนสุนันทา

          วันนี้ (14 มิถุนายน 2562) สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ต้อนรับ อาจารย์สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ ชั้นปีที่ 1 ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล หนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญ แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นวังของสวนสุนันทา โดยนักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาววังบนตำหนักพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 ผ่านนิทรรศการและการจัดแสดงต่างๆ อาทิ ห้องบรรทม ห้องสรง ห้องเครื่อง เป็นต้น ซึ่งการเข้าชมครั้งนี้จะช่วยทำให้นักศึกษาเข้าใจในสวนสุนันทาและรักในสถาบันมากยิ่งขึ้น #OACSSRU2019 #OACMuseum


https://ssru.ac.th

https://culture.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU