หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ฯ ผนวกวัฒนธรรมและเทคโนโลยี สู่วีดิโอสื่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์
สำนักศิลป์ฯ ผนวกวัฒนธรรมและเทคโนโลยี สู่วีดิโอสื่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-08-07 12:40:14

สำนักศิลป์ฯ ผนวกวัฒนธรรมและเทคโนโลยี สู่วีดิโอสื่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์


ณ ตำหนักโบราณที่มีอายุร่วมกว่า 100 ปี ของพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ ที่บัดนี้ได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล” เช้าของวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการทำสื่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ภายใต้การอำนวยการของ อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นโปรเจคต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ได้อบรมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำคลิปวีดิโอผ่านสมาทโฟนที่ง่ายและสะดวกกับการจัดทำ และสามารถเผยแพร่สิ่งต่างๆที่ตนเองสนใจให้กับสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการต่อยอดของวันที่ 19 นั้น เริ่มจากการเรียนรู้เรื่องราวของงานศิลปหัตถกรรมที่ก่อกำเนิดจากในรั้ววังสวนสุนันทา โดยมี อาจารย์ศิริภัสสร โชควศิน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในงานเครื่องหอมชาววังมาเป็นผู้ให้ความรู้ จากนั้นเริ่มเข้าสู่กิจกรรมปฏิบัติการทำแป้งพวง เครื่องหอมไทยจากแป้งร่ำนำมาผสมเครื่องหอมแล้วนำมาบรรจงหยดลงบนเส้นด้าย รวบให้ได้แป้งเป็นเส้นพวงสวยงาม ถือเป็นงานฝีมือชั้นสูงที่ต้องใช้เวลาและความประณีต รวมถึงความใจเย็นบรรจงหยดแป้งลงบนเส้นด้ายทีละเม็ด ซึ่งนอกจากแป้งพวงแล้ว นักศึกษายังได้เรียนรู้การทำน้ำอบไทย ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้เคล็ดลับต่างๆมากมาย เช่น การลอยดอกไม้ที่ต้องค่อยๆ ลอยทีละดอก วางเบาๆ บนผิวน้ำ การเก็บดอกไม้แต่ละชนิด ที่มีเวลาเก็บไม่เหมือนกัน เพราะแต่ละชนิดมีการส่งกลิ่นหอมต่างเวลา การผสมแป้งร่ำที่เป็นส่วนผสมสำคัญในน้ำอบไทย บรรยากาศการทำแป้งพวงและน้ำอบไทย เต็มไปด้วยรอยยิ้มของนักศึกษา ที่สะท้อนถึงความสนุกสนานจากการสืบสานวัฒนธรรมโดยไม่รู้ตัว อีกทั้งยังช่วยสร้างทัศนคติให้กับคนรุ่นใหม่ให้มีความคิดว่า วัฒนธรรมไทยไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ เราสามารถปรับเปลี่ยนให้สนุกและเหมาะกับวัยรุ่นได้

เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิธีการอย่างลึกซึ้งแล้ว ก็ถึงเวลาในการคิด หัวข้อของคลิปวีดีโอ และ Story Board โดยต้องนำทั้งศาสตร์แห่งอดีตและความรู้ในปัจจุบันมาผนวกกัน เพื่อให้กลายเป็นคลิปวีดีโอสื่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นการบูรณาการ ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี และ Social Media เข้าด้วยกัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายให้นักศึกษา สามารถนำสิ่งต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ มาประยุกต์และสามารถสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้กับสังคมได้ต่อไป

#OACSSRU2019#OACEvent