หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลปะฯ ประชุมเข้ม วางแผนงานวัฒนธรรมไตรมาส 4
สำนักศิลปะฯ ประชุมเข้ม วางแผนงานวัฒนธรรมไตรมาส 4

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-08-07 12:45:50

สำนักศิลปะฯ ประชุมเข้ม วางแผนงานวัฒนธรรมไตรมาส 419 กรกฎาคม 2562 - นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีมบุคลากร ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในรอบไตรมาสสุดท้ายของปี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นสร้างความรู้ ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย