หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์จับมือกระทรวงการต่างประเทศ จัด Workshop ให้สมาคมสตรีฯ
สำนักศิลป์จับมือกระทรวงการต่างประเทศ จัด Workshop ให้สมาคมสตรีฯ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-08-07 13:00:55

สำนักศิลป์จับมือกระทรวงการต่างประเทศ จัด Workshop ให้สมาคมสตรีฯเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, คุณเปรียบทิพย์ กฤษณามระ ภริยาอธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประชุมหารือ เตรียมจัดกิจกรรม Workshop งานฝีมือชาววังให้กับสมาคมสตรีฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งถือเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นวังสวนสุนันทาให้เป็นที่รู้จักระดับชาติและนานาชาติในฐานะของ “แหล่งรวมศิลปวิทยาการฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์” ได้อย่างลึกซึ้ง