หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เตรียมความพร้อม ต้อนรับคณะคู่สมรสเอกอัครราชทูตจากนานาประเทศ คู่สมรสผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ และ ผู้แทนจากสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เตรียมความพร้อม ต้อนรับคณะคู่สมรสเอกอัครราชทูตจากนานาประเทศ คู่สมรสผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ และ ผู้แทนจากสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-08-07 14:04:40

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เตรียมความพร้อม ต้อนรับคณะคู่สมรสเอกอัครราชทูตจากนานาประเทศ คู่สมรสผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ และ ผู้แทนจากสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในการเยี่ยมชมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทา พร้อมกิจกรรม Workshop ศิลปวิทยาการงานศิลป์แห่งราชสำนักฝ่ายใน ที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้