หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ร่วมต้อนรับชมรมจุฬาพฤทธาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัลบั้มสำนักศิลป์ร่วมต้อนรับชมรมจุฬาพฤทธาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักศิลป์ร่วมต้อนรับชมรมจุฬาพฤทธาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัลบั้มสำนักศิลป์ร่วมต้อนรับชมรมจุฬาพฤทธาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-08-07 14:18:35

สำนักศิลป์ร่วมต้อนรับชมรมจุฬาพฤทธาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัลบั้มสำนักศิลป์ร่วมต้อนรับชมรมจุฬาพฤทธาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


          ช่วงเช้าของวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร่วมให้การต้อนรับ ชมรมจุฬาพฤทธาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ตำหนักที่ประทับเดิมของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีย์ภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 ซึ่งภายในได้จัดแสดงวิถีชีวิตชาววังในอดีต ผ่านนิทรรศการห้องบรรทม ห้องเครื่องต้น ห้องพระจริยวัตร ห้องทรงพระอักษร ห้องทรงพระสำราญ และห้องสรง นอกจากการเข้าชมนิทรรศการแล้ว สำนักศิลปะฯ ยังได้หยิบยกศิลปะวิทยาการงานศิลป์ การร้อยมาลัยจากกลีบดอกรัก และสาธิตการทำขนมสัมปันนี ขนมไทยโบราณที่มีรสหวานหอม เนื้อขนมนุ่มละมุนลิ้น รูปร่างคล้ายดอกไม้มีสีสันสวยงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ ประธานชมรมจุฬาพฤทธาจารย์ กล่าวชื่นชมถึงการดูแลรักษาตำหนักโบราณที่มีอายุมาอย่างยาวนาน รวมทั้งการสร้างบรรยากาศในพิพิธภัณฑ์ให้มีชีวิตด้วยการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมชาววัง ด้วยการสาธิตการร้อยมาลัย และการทำขนมสัมปันนี ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีวิธีหนึ่ง ในการอนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติไว้ได้ ทำให้ผู้เยี่ยมชมเกิดความประทับใจ หากมีโอกาสทางชมรมฯ จะกลับมาเยี่ยมชมอีกครั้งอย่างแน่นอน