หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์ประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสสุดท้าย
สำนักศิลป์ประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสสุดท้าย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-09-13 11:50:13

สำนักศิลป์ประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสสุดท้าย


16 สิงหาคม 2562 - อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีมบุคลากร ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ ตลอดจนนโยบายต่างๆ ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ