หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ร่วมแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
ร่วมแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-09-13 12:05:21

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการฯ และบุคลากรร่วมแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จากสภามหาวิทยาลัย