หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลป์นำนักศึกษาเยือน เมืองมัลลิกา ปลุกกระแสรักวัฒนธรรมอัลบั้มสำนักศิลป์นำนักศึกษาเยือน เมืองมัลลิกา ปลุกกระแสรักวัฒนธรรม
สำนักศิลป์นำนักศึกษาเยือน เมืองมัลลิกา ปลุกกระแสรักวัฒนธรรมอัลบั้มสำนักศิลป์นำนักศึกษาเยือน เมืองมัลลิกา ปลุกกระแสรักวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-09-13 12:18:55

สำนักศิลป์นำนักศึกษาเยือน เมืองมัลลิกา ปลุกกระแสรักวัฒนธรรมอัลบั้มสำนักศิลป์นำนักศึกษาเยือน เมืองมัลลิกา ปลุกกระแสรักวัฒนธรรม


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาเดินทางเยี่ยมชมเมืองโบราณ “มัลลิกา รศ.๑๒๔” จังหวัดกาญจนบุรี หวังปลุกกระแสนักศึกษาให้รักษ์ศิลปวัฒนธรรม เมืองมัลลิกาเป็นเมืองย้อนยุค ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจำลองวิถีชีวิตในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยก่อน บรรยากาศบ้านเมืองและผู้คน ที่เต็มไปด้วยรากเหง้าของภูมิปัญญาไทย ผ่านการจัดแสดงต่างๆ อาทิ เรือนเดี่ยว เรือนที่อยู่อาศัยของคนชนชั้นกรรมาชีพ เรือนแพ บ้านเรือนที่อาศัยอยู่ริมน้ำ เรือนหมู่ เรือนสำหรับรับรองแขกบ้านแขกเมือง เรือนคหบดี เรือนของคนมีฐานะ ชนชั้นปกครอง ซึ่งจะมีกิจกรรมบนเรือน เช่น งานใบตอง งานดอกไม้ งานเครื่องแขวน งานแกะสลัก งานครัว ซึ่งในที่เรือนนี้ นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม Workshop การทำขนมไทยชาววัง “ทองเอก-เสน่ห์จันทร์-ลูกชุบ” บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยรอยยิ้มของนักศึกษาที่สะท้อนถึงความสนุกสนาน ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติใหม่ให้กับวัยรุ่น ว่าวัฒนธรรมเป็นเรื่องใกล้ตัว เราสามารถเรียนรู้ สืบสานศิลปวัฒนธรรมได้อย่างสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ดูแลโครงการนี้ ได้กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญและภาคภูมิใจกับความรุ่งเรืองของชาติ ซึ่งเป็นการปลุกกระแส-รักษ์วัฒนธรรม-ให้ยั่งยืนสืบไป” #OACSSRU2019 #OACEvent