หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักศึกษาจาก De Montfort University (DMU) จากประเทศอังกฤษ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักศึกษาจาก De Montfort University (DMU) จากประเทศอังกฤษ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-09-13 12:40:43

19 สิงหาคม 2562 –สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักศึกษาจาก De Montfort University (DMU) จากประเทศอังกฤษ ที่ได้เดินทางมาจัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้การดำเนินงานโดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จึงได้ถือโอกาสนี้ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมและศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึงบริบทความเป็นวังของสวนสุนันทา ซึ่งจะสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปผนวกกับการสอนภาษาให้สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ