หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระอุโบสถ วัดราชาธิวาสวิหาร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระอุโบสถ วัดราชาธิวาสวิหาร

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2019-10-11 11:02:59

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ พระอุโบสถ วัดราชาธิวาสวิหาร

⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜

กำหนดการ


๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑๐.๐๐ น. เดินทางไป พระอุโบสถ วัดราชาธิวาสวิหาร
๑๐.๓๐ น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๑๐.๓๕ น. ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม และทอดผ้าบังสุกุล
๑๑.๐๐ น. เสร็จพิธี

⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜

ผู้สนใจร่วมถวายผ้าบังสุกุล เครื่องไทยธรรมและปัจจัยถวายพระ สามารถติดต่อได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

#OACSSRU2019#OACEvents

Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม :
https://culture.ssru.ac.th/home

Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา :
https://ssru.ac.th/home